Investment

سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران در کشورهای مختلف جهان است. در ایران نیز حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در این حوزه به دلیل نیاز کشور به برق تجدیدپذیر، راه‌اندازی بورس سبز، متنوع شدن قراردادهای خرید تضمینی برق توسط دولت، الزام صنایع به احداث نیروگاه تجدیدپذیر یا خرید بخشی از برق مصرفی از این نیروگاه‌ها و اجرایی شدن ماده 12 قانون رفع موانع تولید (پرداخت مبلغ سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذاران در این حوزه)، منجر به ایجاد بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری گردیده است.

در این راستا، شرکت مانا مهر انرژی نسیم، با داشتن سوابق گسترده، دانش فنی بالا در حوزه تجهیزات و فناوری‌های روز این حوزه و اطلاعات دقیق از شرایط بازار، می‌تواند به عنوان مشاور در کنار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و خدمات زیر را در اختیار ایشان قرار دهد:

  • پیشنهاد نقاط مناسب در مناطق مختلف کشور برای احداث نیروگاه خورشیدی و بادی به سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی، پیش‌بینی میزان تولید، معافیت‌ها، مشوق‌ها و غیره.
  • محاسبه و تخمین میزان برق تولیدی نیروگاه خورشیدی و بادی با توجه به محل استقرار نیروگاه و به تبع آن، تخمین میزان درآمدهای نیروگاه.
  • مشاوره در تهیه طرح اولیه (Basic Design) نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به منظور بهینه‌سازی زمان احداث، هزینه، راندمان و سهولت در تعمیرات و نگهداری.
  • تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه به منظور استفاده سرمایه‌گذار یا ارائه به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شامل برآورد هزینه‌های احداث و بهره‌برداری از نیروگاه، برآورد درآمدهای نیروگاه، برنامه زمان‌بندی اولیه، انجام محاسبات مالی و برآورد شاخص‌های اقتصادی طرح

در این راستا، شرکت مانا مهر انرژی نسیم آمادگی همکاری در این حوزه را با اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی دریافت این دسته از خدمات هستند، دارد.