مدیر عامل و هیئت مدیره

دکتر بهزاد آسایی

دکتر بهزاد آسایی

موقعیت شغلی فعلی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مانا مهر انرژی نسیم
سوابق کاری و علمی
• دکتری مهندسی برق از دانشگاه سیدنی استرالیا
• عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
• عضو هیئت مدیره انجمن انرژی بادی ایران
• رئیس هیئت مدیره شرکت نیرو نویان قشم – احداث 30 مگاوات نیروگاه خورشیدی
• معاونت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت آرین ماهتاب گستر
• رئیس هیئت مدیره شرکت تیزباد نیرو – نیروگاه 100 مگاواتی بادی
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آرین مه باد – نیروگاه 61 مگاواتی بادی
• مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سبز ماه آب – نیروگاه 6/3 مگاواتی آبی
• معاونت موسسه مپفن (موسسه تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه تهران و شرکت مپنا)
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنعتی اردکان – تولید قطعات خودرو
• رئیس هیئت مدیره شرکت پوشش گستر اردکان – تولید روکش صندلی خودرو
• رئیس هیئت مدیره شرکت سیتکو – تولید صندلی خودرو
• رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش قطعه میلاد – تولید فن خودرو
• رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آساپویش فردا – تولید دوچرخه برقی
• قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت الکترونیک ایران خودرو
• مدیر طراحی برق و الکترونیک مرکز تحقیقات ایران خودرو
• عضو هیئت علمی و ریاست دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد
• مدیریت اجرای بزرگترین نیروگاه بادی کشور به ظرفیت 61 مگاوات با تکنولوژی زیمنس – 18 ماه
• مدیریت طرح و اجرای نیروگاه‌های بادی 100 مگاوات تیزباد نیرو خواف، 20 مگاوات نسیم با زیمنس آلمان که تا مرحله LC پیشرفته و به دلیل تحریم‌ها متوقف شدند.
• مدیریت طرح 531 نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات کمیته امداد استان کرمان و بنیاد نیکوکاری ماهتاب در زمان 4 ماه
• مدیر ساخت نیروگاه آبی سد بیجار

موقعیت شغلی فعلی

  • عضو هیأت مدیره شرکت مانا مهر انرژی نسیم
  • رئیس هیئت مدیره سایان اوج پارس
  • عضو هیئت مدیره سانا سازه ویرا

سوابق کاری و علمی

  • لیسانس مهندسی صنایع با ۲۰ سال سابقه فعالیت تجاری و خورشیدی
  • مدیرعامل سایان اوج پارس
  • مدیر بازرگانی شرکت آوند پلاست کرمان
  • مدیر فروش شرکت انهار اتصال کرمان
  • مدیر فروش شرکت انهار حیات کرمان

سید زاهد زمان زاده

مهندس سید زاهد زمان زاده

مهندس سعید زمان زاده

مهندس سعید زمان زاده

موقعیت شغلی فعلی
•مدیر عامل و نائب رئیس شرکت آوند پلاست کرمان
سوابق کاری
• نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مانا مهر انرژي نسیم
• نایب رئیس اول انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
• رئیس هیئت مدیره شرکت آراد صنعت ویرا
• رئیس هیئت مدیره شرکت سایان اوج پارس
• مدیر کارخانه آب حیات کرمان
• عضو هیئت مدیره انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن

موقعیت شغلی فعلی
• ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ آوﻧﺪ ﭘﻼﺳﺖ ﮐﺮﻣﺎن
سوابق کاری
• ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺎ مهر انرژی نسیم
• ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ آراد ﺻﻨﻌﺖ وﯾﺮا
•رئیس هیئت مدیره سانا سازه ویرا
• ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ و اداري ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﺧﺎك ﮐﺸﻮر
• ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار در ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻬﺎر ﺣﯿﺎت ﮐﺮﻣﺎن
• ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار در ﺷﺮﮐﺖ آوﻧﺪ ﭘﻼﺳﺖ ﮐﺮﻣﺎن

علی عبدانی بابکی

مهندس علی عبدانی بابکی