مانا مهر انرژی نسیم

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی به معنای استفاده از تابش نور و گرمای خورشید به منظور تولید انرژی الکتریکی یا حرارت است. انرژی خورشیدی یکی از منایع انرژی پاک و قابل تجدید است که از طریق فناوری‌های مختلف مانند پنل‌های خورشیدی، آبگرم کن‌های خورشیدی و نیروگاه‌های خورشیدی بهره برداری می‌شود.

مزارع بادی

مزارع بادی

مزارع بادی یا نیروگاه‌های بادی، امکاناتی هستند که از طریق استفاده از باد به منظور تولید انرژی الکتریکی فعالیت می‌کنند. این امکانات شامل مجموعه‌ای از توربین‌های بادی هستند که بر روی برج‌های بلند نصب می‌شوند و با استفاده از باد به چرخش می‌پردازند.

نیروگاه آبی

نیروگاه آبی

نیروگاه آبی یک نوع نیروگاه است که از تأمین انرژی الکتریکی از طریق انرژی آب و جریان‌های آبی استفاده می‌کند. این نوع نیروگاه‌ها از سدها، بندها، توربین‌های آبی و سایر تجهیزات برای تبدیل انرژی جریان آب به انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند.

ماشین خورشیدی

ماشین خورشیدی

ماشین خورشیدی یک نوع وسیله نقلیه است که با استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان منبع انرژی، حرکت می‌کند. این وسیله نقلیه معمولاً دارای پنل‌های خورشیدی بر روی سقف یا سایر قسمت‌های بدنه آن است که نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.

خدمات ما

 مهندسی

مدیریت طرح (PMC)

مشاوره و نظارت بر اجرا

سرمایه گذاری

خدمات تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری (O&M)

طراحی، مهندسی، تأمین و اجرا EPC

ذخیره سازی

ساخت و اجرا

تماس با مشاورین مانا مهر انرژی نسیم

  images
  images
  images
  images
  images
  images
  images
  images