نیروگاه پابدانا

 

نیروگاه 5 مگاواتی پابدانا

نیروگاه 5 مگاواتی پابدانا با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر انرژی نسیم، در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حال احداث است. این نیروگاه در شهرستان زرند استان کرمان واقع شده است.

 

تست pull out پابدانا