نیروگاه ندوشن

 

 

نیروگاه 3 مگاواتی ندوشن

نیروگاه 3 مگاواتی ندوشن با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر انرژی نسیم، در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حال احداث است. این نیروگاه در شهرستان میبد استان یزد واقع شده است.