نیروگاه سرخ 1

 

 

نیروگاه 2.5 مگاواتی سرخ 1

نیروگاه 2.5 مگاواتی سرخ 1 با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر انرژی نسیم، در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حال احداث است. این نیروگاه در شهرستان بردسیر استان کرمان واقع شده است.