خدمات ساختمانی:
  • تاسیسات برقی
  • نصب مکانیکی
  • مهندسی عمران
  • عملکرد راه اندازی
  • خدمات پس از فروش
  • تست و راه اندازی
  • مدرن سازی تجهیزات