شرکت مانا مهر انرژی نسیم افتخار دارد تا خدمات جامع نیروگاهی در حوزه های نگهداری، تعمیرات، انرژی و سایر خدمات مربوط را به صورت یكپارچه به كارفرمایان محترم ارائه دهد.

عدم توجه و آشنایی به اهمیت و نقش فعالیت های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و عدم پشتیبانی همه جانبه در زمینه پیاده‌سازی سیستم و همچنین درگیر بودن با مشکلات روزمره در مورد نقص‌های اضطراری، در اختیار نداشتن ابزارهای مناسب و عدم وجود سیستم مناسب جهت تأمین بازخورهای اطلاعاتی باعت بروز مشکلات اساسی در روند تولید نیروگاه می‌گردد .

ضمناً غالب بودن تفکر درمان به جای پیشگیری مزید بر علت می‌شود . بنابراین جهت دستیابی به بهره‌برداری هر چه بهتر در نیروگاه با استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات  فراگیر، بعضی از خدمات این شرکت در زمینه خدمات نگهداری و تعمیرات به شرح ذیل است :

  • استقرار سیستم فراگیر ذخیره‌سازی، تجزیه و تحلیل سوابق تجهیزات به منظور تشخیص تجهیزاتی که دارای نواقص مزمن هستند و ریشه‌یابی علل بروز تکرار نواقص
  • ارتقای سطح دانش و تخصص پرسنل بهره‌برداری به منظور کسب توانایی در انجام بعضی از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
  • برگزاری دوره‌های آموزشی برای تمامی کارکنان
  • شناسایی منابع بروز تلفات و ضایعات در نیروگاه
  • تعریف اهداف مورد انتظار از طرف مدیریت از قبیل: درصد قابل قبول خرابی‌ها و درصد مورد انتظار توقف‌های ناخواسته
  • جلوگیری از فرسودگی تجهیزات با اجرای تنظیم فعالیت‌های (P.M)

 

عدم توجه و آشنایی به اهمیت و نقش فعالیت‌های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و عدم پشتیبانی همه جانبه در زمینه پیاده‌سازی سیستم و همچنین درگیر بودن با مشکلات روزمره در مورد نقص‌های اضطراری، در اختیار نداشتن ابزارهای مناسب و عدم وجود سیستم مناسب جهت تأمین بازخورهای اطلاعاتی باعت بروز مشکلات اساسی در روند تولید نیروگاه می‌گردد .

 

در نهایت شرکت مانا مهر انرژی نسیم با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده  و همچنین گواهی نامه‌های خدمات پس از فروش از تامین کنندگان کالا به شما کمک خواهند کرد تا فرآیندهای مدیریت و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات را برگرفته از اصول کلاس جهانی پیاده سازی نموده و در نتیجه بهره‌وری در واحد نگهداری و تعمیرات به شکل قابل توجهی افزایش یابد.