بازدید از نیروگاه عطرآباد توسط مدیران و همکاران

حضور مدیران و همکاران شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر انرژی نسیم جهت بازدید از […]

حضور مدیران در همایش ساتکا- مهر ۱۴۰۲

حضور مدیران شرکت در همایش اینداست سولار ساتکا در شهر اصفهان در تاریخ مهر ماه ۱۴۰۲

حضور هیئت مدیره شرکت مانا مهر انرژی در کارخانجات تولید اینورتر و پنل در چین

حضور هیئت مدیره شرکت مانا مهر انرژی در کارخانجات تولید اینورتر و پنل در چین

کمک بیش از 11 میلیارد ریالی شرکت به موسسه خیریه مجد اردکانی

شرکت مانا مهر انرژی نسیم در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، مبلغ 11 میلیارد و 750 […]